Master® Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5

300,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Adjustable Fade Blade Replacement Set Adjustable Fade Blade Replacement Set
 Adjustable Fade Blade Replacement Set Adjustable Fade Blade Replacement Set
 Barber Tapering Comb  - Grey Barber Tapering Comb  - Grey
 Blade Brush  - Black Blade Brush  - Black
 Clipper Comb  - Black Clipper Comb  - Black
 Master® Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5
 Master® Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5
 Master® Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5