ProFoil® Lithium Titanium Foil Assembly and Inner Cutters

550,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Adjustable Fade Blade Replacement Set Adjustable Fade Blade Replacement Set
 Adjustable Fade Blade Replacement Set Adjustable Fade Blade Replacement Set
 Barber Tapering Comb  - Grey Barber Tapering Comb  - Grey
 Blade Brush  - Black Blade Brush  - Black
 Clipper Comb  - Black Clipper Comb  - Black
 ProFoil® Lithium Titanium Foil Assembly and Inner Cutters
 ProFoil® Lithium Titanium Foil Assembly and Inner Cutters