Single Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5

300,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

 Adjustable Fade Blade Replacement Set Adjustable Fade Blade Replacement Set
 Adjustable Fade Blade Replacement Set Adjustable Fade Blade Replacement Set
 Barber Tapering Comb  - Grey Barber Tapering Comb  - Grey
 Blade Brush  - Black Blade Brush  - Black
 Clipper Comb  - Black Clipper Comb  - Black
 Single Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5
 Single Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5
 Single Magnetic Comb Set — Dual Pack 0.5 & 1.5